fbpx

Concurs

REGULAMENTUL CONCURSULUI 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 

Organizatorul Concursului ”Rodul Pământului Acasă La Tine” (denumit in continuare „Concursul”) este PFA STEGARIU F. FLORIN, cu sediul in localitatea Strunga, jud. Iași, Romania. 

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare („Regulament”). Acest regulament este obligatoriu pentru toți participanții. 

Organizatorul își rezervă toate drepturile de a schimba sau modifica regulamentul, cu obligația de a anunța publicul in mod oficial atunci când face acest lucru, în același mod în care a fost făcută ți informarea inițială. 

SECTIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI 

Concursul se va desfasura in perioada 02.04.2020 – 9.04.2020 ora 23:59, ora României pe pagina de Instagram a companiei https://www.instagram.com/strungawinery/  

SECTIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE 

În concurs se pot înscrie orice persoană fizică, indiferent de naționalitate, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile enumerate în prezentul regulament și care urmează indicațiile descrise în acest Regulament. Nu se pot înscrie în acest concurs angajați ai Organizatorului sau a celorlalte companii implicate în organizare, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri prevăzută de acest regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește cumulativ condițiile impuse de Regulament. În situația în care o persoană furnizează informații false, eronate sau necorespunzătoare, dreptul de participare și eventualele premii câștigate sunt anulate automat. 

Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont de Instagram, completat cu o adresa de email valida si nume / prenume reale.  

SECTIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 

În conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția datelor personale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, tuturor participanților li se garantează drepturile, respectiv, dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, de opoziție, dreptul de a nu fi supus niciunei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. 

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți în cardul înscrierii în Concurs exclusiv în scopul identificării câștigătorului, a anunțării acestuia și a furnizării premiilor câștigate. 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI 

Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina Strunga Winery de pe Instagram. 

Utilizatorii se pot înscrie in concurs în perioada 02.04.2020 – 09.04.2020 ora 23:59, astfel: 

  • Intrând pe contul Strunga Winery de pe Instagram. 
  • Urmărind contul (dă follow sau este deja follower) Strunga Winery pe Instagram. 
  • Dând like (inimioară) la postarea/imaginea care anunță concursul. 
  • Lăsând/publicând un comentariu la postarea de mai sus în care etichetează (dă tag) la doi prieteni/două persoane cu care ar împărți un pahar de vin de la Strunga Winery. 

Simpla devenire de follower pe contul de Instagram nu presupune și înscrierea în concurs. Este obligatorie îndeplinirea tuturor condițiilor de participare menționate mai sus.  

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI 

Se vor acorda 10 de premii care constau în: 

Câte o cutie cu 4 sticle de vin din gama Strunga (Feteasca Alba, Chardonnay, Busuioaca de Bohotin, Muscat Ottonel). 

Valoarea unei cutii desemnate premiu este de 140 lei. 

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI 

Câștigătorul va fi desemnat prin tragere la sorți, în data de 10.04.2020. Toți participanții la concurs trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului. 

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI PREDAREA PREMIULUI 

Câștigătorii concursului vor afla și li se va aduce la cunoștință rezultatele extragerii prin tragere la sorți în 24 de ore după efectuarea acesteia. 

Astfel, lista câștigătorilor va fi afișată atât în comentariile postării în care s-a desfășurat concursul, pe pagina Strunga Wineryl. Totodată, fiecare câștigător va fi contactat prin mesaj pe Instagram, către contul prin care s-a făcut înscrierea câștigătoare. În cazul în care câștigătorii nu răspund în termen de 72 de ore și nu oferă informațiile solicitate în privat de Organizator, sau dacă furnizează date de contact eronate/incomplete, premiul nu se mai acordă.  

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării rezultatelor tragerii la sorți și a câștigătorilor din motive care nu țin de el. 

Câștigătorul va intra personal in posesia premiului, începand cu data de 11 aprilie 2020. Premiul se trimite prin curier la adresa comunicată Organizatorului prin mesaj privat, după anunțarea câștigătorilor. 

La receptionarea premiului castigatorul trebuie: 

  • să prezinte un document de identitate ; 
  • să predea reprezentantului Cramei Strunga procesul-verbal de predare-primire a premiului, semnat. 
  • sa facă poză cu premiul câștigat și să o trimită Organizatorului prin mesaj privat, pentru confirmarea primirii. 

SECTIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR 

Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor mesaje sau imagini inadecvate sau cu pentru care nu dețin drepturi de autor pe platforma Instagram. 

SECTIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI 

Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 09 aprilie 2020, ora 23:59. De asemenea, Concursul poate Înceta înainte de termen, doar în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natură de a face imposibilă derularea. 

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI 

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe www.strunga.com. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe contul de Instagram Strunga Winery. 

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE 

Organizatorul campaniei nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei câștigătoare. 

SECTIUNEA 13. LITIGII 

In cazul unor litigii apărute intre Strunga Winery și unul sau mai mulți participanți la Concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente. 

Inchide
Inchide

Autentificare

Inchide

Cos de cumparaturi (1)

Sub-total: 35,00 lei

Vezi coșulFinalizare

Strunga Winery

Crama Strunga